Overig

Wat zijn de taken binnen een distributiecentrum?

Gepubliceerd op: 27-06-2023

Binnen een logistiek proces is het distributiecentrum erg belangrijk. Op deze locatie worden namelijk de producten ontvangen, opgeslagen, verwerkt en verzonden. Hieronder zullen we bespreken wat de specifieke taken in een distributiecentrum zijn.

Orderontvangst

De eerste stap binnen het proces is het ontvangen van de orders. Hierbij wordt er ook een controle uitgevoerd, zo kijken ze of de goederen nog van goede kwaliteit zijn, checken ze de kwantiteit en de juistheid. Ze kijken daarna naar de bestelgegevens en controleren of alles dus helemaal correct is, hier wordt ook genoteerd als er eventuele afwijkingen of schade aan de producten is.

Opslag en voorraadbeheer

Een ander belangrijk onderdeel van het proces is de opslag en het beheer van de voorraad. Als medewerken in een distributiecentrum moet je de opslagruimte netjes organiseren en efficiënt indelen zodat er zoveel mogelijk in past. Ook houden ze toezicht op de voorraad die er nog is en voeren ze regelmatig inventarisaties uit. Als het nodig is bestellen ze dan nieuwe producten bij. Heb je nog een opslagplek nodig voor jouw goederen? Kijk dan eens bij VWLD.

Orderverwerking en picking

De derde stap is om de orders te gaan picken. Medewerkers krijgen een lijst met bestelde producten, deze halen ze op in de opslagruimte. Dit kan handmatig gebeuren, maar dit kan ook gedaan worden door geautomatiseerde systemen, denk bijvoorbeeld aan orderpickrobots of geavanceerde pick-by-voice technologieën.

Verpakking en labeling

Wanneer de orders allemaal zijn gepakt is het tijd om alles te gaan inpakken en te gaan labelen. De medewerkers zorgen er voor dat alles correct wordt verpakt en dat ze de goede verpakking kiezen rekening houdend met waar een product van gemaakt is en hoe het verzonden gaat worden. Iets van glas wordt anders verpakt als iets van stof. Ze labelen daarna de pakketten met de verzendinformatie.

Verzending en transportplanning

Als alle pakketjes verzendklaar zijn gemaakt, dan kan er worden gekeken naar het plannen van het transport naar de klanten toe. Medewerkers kijken samen naar transport- en logistieke partners om er voor te zorgen dat de verzending op tijd wordt geleverd.

Als je kijkt naar een logistiek proces, dan speelt het distributiecentrum een erg grote rol. Binnen het distributiecentrum worden taken uitgevoerd. De eerste stap is de orderontvangst, verder wordt de opslag en voorraadbeheer goed bijgehouden, als er een bestelling binnen is gekomen wordt de order verwerkt en gepickt. Daarna wordt de producten verpakt en gelabeld waarna ze verzonden worden.

banner autoverzekering united consumers